• Daftar

Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz

PENGENALAN
Mesyuarat MAIWP Bil. 110/2009 yang berlangsung pada 27 Julai 2009 pada dasarnya telah bersetuju untuk menubuhkan SMISTA MAIWP di Wilayah Persekutuan.

Rasional penubuhannya adalah untuk memenuhi permintaan dan kehendak masyarakat yang telah sekian lama ingin melihat agar wujudnya sebuah sekolah agama integrasi sains & tahfiz di peringkat Wilayah Persekutuan, terutamanya di Kuala Lumpur. Konsep pelaksanaannya adalah dengan melaksanakan pendidikan yang bersifat holistik, menggabungkan pendidikan moden dan konvensional.

Pada 4 Januari 2011,  Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz (SMISTA) mula beroperasi dengan pengambilan sulung seramai 57 orang pelajar lepasan UPSR dari sekitar Kuala Lumpur.

SMISTA MAIWP menyediakan pendidikan menengah aliran agama dengan menggabungkan modul kurikulum KBT iaitu Kurikulum Bersepadu Tahfiz.

SMISTA  MAIWP telah didaftarkan sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) pada 6 Ogos 2014.

Kini jumlah pelajar seramai 296 orang manakala bilangan guru seramai 30 orang dan 7 orang staf. Selain dari itu, SMISTA juga mempunyai 18 orang Guru Tahfiz Jemputan.

VISI
Membentuk generasi Al-Quran yang intelek bertaqwa dan berdaya saing dalam era globalisasi

MISI
Membangunkan potensi diri secara menyeluruh ke arah pemurnian jiwa selaras dengan prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah untuk melahirkan generasi rabbani yang seimbang

MOTO
Intelek, Dinamik, Quranik

PELAKSANAAN KURIKULUM :
Tingkatan 1 :

 1. Pendidikan Kebangsaan Kurikulum Arus Perdana
 2. Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)


Tingkatan 2 hingga 5 :

 1. Pendidikan Kebangsaan Kurikulum Arus Perdana
 2. Tahfiz (Syafawi & Tahriri)
 3. Pengajian agama (Diniyyah)


SUKATAN HAFAZAN

 1. Tingkatan 1  -  6 juzuk
 2. Tingkatan 2  -  7 juzuk
 3. Tingkatan 3  -  6 juzuk
 4. Tingkatan 4  -  7 juzuk
 5. Tingkatan 5  -  4 juzuk


SYARAT KEMASUKAN

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Dilahirkan di Wilayah Persekutuan. Peruntukan 10% dibuka kepada para pelajar luar daripada Wilayah Persekutuan.
 3. Minat dan mahir dalam Pengajian Al-Quran, tilawah dan hafazan.
 4. Pencapaian 5A dalam UPSR atau minimum 4A 1B, 5A atau Mumtaz dalam UPSRA/PSRA dan yang setara dengannya.
 5. Bagi anak asnaf penerima bantuan bulanan Baitulmal MAIWP, syarat minimum untuk kemasukan adalah sekurang-kurangnya UPSR 3A atau Jayyid Jiddan dalam UPSRA/PSRA.
 6. Lulus ujian bertulis dan syafawi.


PROSEDUR PERMOHONAN

 1. Mengisi borang permohonan kemasukan SMISTA dengan lengkap secara atas talian.
 2. Menghantar borang yang lengkap berserta dokumen yang diperlukan sebelum tamat tarikh permohonan.
 3. Menghadiri sesi temuduga (ujian hafazan dan ujian bertulis) bagi yang layak.


ALAMAT
Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz (SMISTA)
D/A Masjid Saidina Othman Ibn Affan
Jalan Budiman, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras
KUALA LUMPUR

No. Tel : 03-9171 1005
No. Faks : 03-9171 1499

Share